Plan akcija za 2018. godinu

AKTUELNO:
 
11. februar 2018.
 
24. februar 2018.
 
     
(plan akcija za 2018. u PDF formatu)
(plan akcija za 2018. u JPG formatu)
 

Programi akcija biće objavljeni 15-20 dana pre izvodjenja akcije.
Bliže informacije o akcijama i potrebnoj opremi mogu se dobiti kod vodiča
ili na redovnim sastancima PK "Vrbica".

Telefoni vodiča:
Gogan Kocić 0641943629
Goran Jelača 0654373889
Nenad Dinčić 0641178141
Dejan Filipović 066411985
Darko Aćimović 063243489
Nikola Veličković 0600254522

Izvod iz Pravilnika o organizovanju i izvođenju akcija PK „Vrbica“

Član 14.
Organizator spisak učesnika akcije formira na osnovu redosleda uplate uz obaveznu kontrolu plaćene članarine za tekuću godinu.
Organizator ima diskreciono pravo da na akciju ne primi lica sa kojima je na prethodnim akcijama imao bilo kakvih problema u pogledu ponašanja – od polaska do povratka sa akcije.

Član 15.
Učesnik akcije treba da:
- da se detaljno upozna sa planom akcije i da prijavu izvrši što ranije, a najkasnije u predviđenom roku;
- po objavljivanju akcije proceni svoju zdravstvenu i kondicionu sposobnost i donese u konsultaciji sa organizatorom odluku o učešću na akciji;
- teži postepenosti, tj. učešću od lakših ka težim akcijama;
- prilikom prijave organizatoru pokaže planinarsku knjižicu sa dokazom o plaćenoj članarini za tekuću godinu.

Član 16.
Organizator planira i izvodi akciju, a učesnik učestvuje u akciji, pridržavajući se postojećeg Pravilnika o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti PSS-a.

Obaveštenje:
Svi programi akcija koji su objavljeni na ovom sajtu namenjeni su isključivo
članovima planinarskih klubova i društava sa plaćenom članarinom PSS za tekuću godinu!

 
 
All contents copyright (C) Since MMVIII * PK VRBICA, Velika Plana, Serbia * All rights reserved